Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta
SERWIS ZDROWIA TWOJEGO I TWOICH BLISKICH -
BO ZDROWIE JEST TYLKO JEDNO!!!

Usługi

Nasza firma oferuje szereg usług od diagnostyki do kompleksowej opieki pielęgniarskiej,

w Państwa Domu. Główną domeną są usługi diagnostyczne, które możemy wykonać dzięki

najnowszym urządzeniom medycznym.

Aby poznać wszystkie szczegóły wykonywanych przez nas usług, proszę kliknąć w pozycję z listy

z lewej strony, a poznają Państwo jej pełny zakres.

 

 

 

Co oferujemy naszym pacjentom:

ZABIEGI

Iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, śródskórne, kroplówki z założeniem wenflonu, usuwanie szwów, klamer, opatrywanie ran, cewnikowanie, płukanie pęcherza moczowego, lewatywa,

pielegnacja stomii, pobieranie materiału do badań /krew, mocz, kał, plwocina, wymazy bakteriologiczne/

inhalacje, tlenoterapia.

Usuwanie kleszczy.

 

PIELĘGNACJA

Opieka nad chorym w okresie rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych, urazach, udarach,

przewlekle chorych, z dysfunkcją narządu ruchu, z chorobami układu krążeniowo-oddechowego,

z demencją starczą, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z rozpoznaną chorobą nowotworową,

wymagających dużej dawki ciepła , życzliwości i zrozumienia.

Opieka pielęgniarska w zależności od jednostki chorobowej i potrzeb chorego polega na:

podawanie leków zgodnie ze zleceniem lekarza, współpraca z lekarzem /organizowanie wizyt/

obserwacja stanu hemodynamicznego na podstawie ciśnienia tętniczego krwi, tętna, temperatury,

oddechu, saturacji, diurezy, ilości i rodzaju wydzieliny, tlenoterapia, terapia oddechowa,

terapia p/odleżynowa, pomoc lub zastępstwo chorego w podstawowych czynnościach do momentu

poprawy jego zdrowia, stosowanie odpowiedniej diety

stopniowe uruchamianie chorego- współpraca z rehabilitantem,

włączenie chorego do współuczestnictwa w procesie leczenia, wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, jasne przedstawienie planu terapii, wsparcie psychiczne dla chorego i jego rodziny.

Możliwość przejęcia całkowitej opieki nad chorym w czasie wyjazdu rodziny na urlop,

lub krótkie wyjazdy weekendowe.

 

POMOC DORAŻNA – NOC / ŚWIĘTA

Usługa polega na wykonaniu diagnostyki lub zabiegów pielęgniarskich / w zależności od potrzeb /

w czasie kiedy dostępność do tego typu usług jest ograniczona.