Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta
SERWIS ZDROWIA TWOJEGO I TWOICH BLISKICH -
BO ZDROWIE JEST TYLKO JEDNO!!!

Holter ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy – 24 godzinne rejestrowanie ciśnienia tętniczego krwi RR.

Badanie wykonywane w celach diagnostycznych i kontynuacji leczenia u chorych z problemami układu krążenia. Tabelaryczna i graficzna prezentacja wyników z interpretacją, analiza obejmuje również częstość rytmu serca.